Echipa de cercetare

Dragoş Calma

Dragos Calma

Curriculum vitae Publicaţii


Publicaţii

 

Alexander Baumgarten

Alexander Baumgarten

Conf. Dr. Alexander Baumgarten (născut în 1972) este conferenţiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, director al Centrului de Filosofie Antică şi Medievală şi membru în comitetul de redacţie al revistei Chora. Este autorul a numeroase studii în domeniul filosofiei medievale şi este de asemenea unul dintre pionierii traducerilor din latină în română a operelor fundamentale ale filosofiei greceşti (Aristotel şi Plotin) şi latine (Liber de causis, Anselm din Canterbury, Toma din Aquino, Siger din Brabant, William Ockham, Dietrich din Freiberg).

 

Adinel Dincă

Adinel Dinca

Dr. Adinel Dinca (născut în 1976) este cercetător la Academia Română, filiala Cluj, specializat în paleografie-arhivistică, editare de texte documentare medievale. Este doctor în istorie eclesiastică al universităţilor din Cluj şi Tübingen; specializare in paleografie medievală la universităţile din Viena (2002-2004), Erlangen (2011). Preocupări de cercetare: istoria scrierii şi a cărţii în Transilvania medievală.

 

Mihai Maga

Mihai Maga

Dr. Mihai Maga (născut în 1978) este doctor în filosofie din 2006 cu o teză despre Filosofia politică a lui Marsilio din Padova; a tradus în limba română Boetius din Dacia, Despre viaţa filosofului (Polirom 2005) şi Marsilio din Padova, Defensor pacis (în pregătire, Univers enciclopedic 2012), şi a publicat numeroase articole ştiinţifice de filosofie medievală.

 

Alexandra Baneu

Alexandra Baneu

Alexandra Baneu (născută în 1989) este masterandă în cadrul Masteratului de Filosofie Antică şi Medievală al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca. Este licenţiată în filosofie cu o teză asupra filosofiei lui Platon: Rolul de mediator al numelui în filosofia lui Platon. De asemenea, în prezent este studentă a Facultăţii de Litere, secţia Filologie Clasică (latină-greacă veche), ultimul an de studiu.

 

Iulia Székely

Iulia Szekely

Iulia Székely (născută în 1987) este studentă la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, secția Filosofie, anul II. A absolvit Facultatea de Litere în cadrul aceleiași universități în 2010, dublă specializare: română-engleză (teza de licență: The Beat Generation – An insight in Kerouac’s novels)

 

Amalia Soos

Amalia Soos

 Actualităţi
Congresul Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română
Corpul ca limită şi provocare
Sinaia
3 – 6 mai 2012
Curs

Initiation à l'édition critique
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
5 – 8 martie 2012
Conferinţa
Déchiffrer, éditer, comprendre. Le commentaire d'Hugues de Saint-Victor sur la Hiérarchie céleste du pseudo-Denys l'Aréopagite
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
24 octombrie 2011
3142