Neoplatonism in the Middle Ages.
New Commentaries on 'Liber de Causis' and 'Elementatio Theologica'

D. Calma (ed.)

2 vol., 983 p.

ISBN: 978-2-503-55474-7

Brepols Publishers, 2006
Unul dintre cele mai importante texte în istoria filosofiei medievale, Cartea despre cauze a fost compusă la Bagdad în secolul al IX-lea în principal din traducerile arabe ale Elementelor de teologie ale lui Proclus. În secolul al XII-lea a fost tradusă din arabă în latină, dar importanţa ei în tradiţia latină nu a fost studiată suficient până acum, deoarece doar 6 comentarii la ea erau cunoscute. Descoperirea noastră excepţională a peste 70 de comentarii latine inedite, în principal la Cartea despre cauze, dar şi la Elementele de teologie, dovedeşte, pentru prima dată, că cele două texte au fost larg diseminate şi comentate în multe universităţi europene (Paris, Oxford, Erfurt, Cracovia, Praga) din secolul al XIII-lea până în secolul al XVI-lea. Aceste două volume oferă 14 ediţii (parţiale sau complete) ale nou descoperitelor comentarii şi aduc, prin analize filosofice şi istorice, priviri noi şi esenţiale în influenţa neoplatonismului grec şi arab în tradiţiile filosofice latine.

Cuprins

VOL. 1: New Commentaries on Liber de causis (ca. 1250-1350), 562p.

Dragos Calma, Acknowledgements - 9

Dragos Calma, The Exegetical Tradition of Medieval Neoplatonism. Considerations on a Recently Discovered Corpus of Texts - 11

Mihai Maga, Remarques sur le commentaire au Liber de causis attribué à Pierre d’Auvergne - 53

Alexandra Baneu / Dragos Calma, The Glose super Librum de causis and the Exegetical Tradition - 137

Alexandra Baneu / Dragos Calma, Le commentaire sur le Liber de causis de Jean de Mallinges - 153

Iacopo Costa / Marta Borgo, The Questions of Radulphus Brito (?) on the Liber de causis - 287

Iulia Székely / Dragos Calma, Le commentaire d’un maître parisien conservé à Erfurt - 359

Delphine Carron, A Theological Reading of the Liber de causis at the Turn of the Fourteenth Century: The Example of William of Leus - 467

Index - 551


VOL. 2: New Commentaries on Liber de causis and Elementatio theologica (ca. 1350-1500), 418p.

Dragos Calma, Acknowledgements - 9

Dragos Calma, A Medieval Companion to Aristotle : John Krosbein’s Paraphrase on Liber de causis - 11

Fiorella Retucci, Sententia Procli alti philosophi. Notes on an Anonymous Commentary on Proclus’ Elementatio theologica 99

Dragos Calma / Iulia Székely, Cause and Causality in Henry of Geismar’s Questio de quolibet - 181

Mario Meliadò, Le Questiones super Librum de causis attribuite a Johannes Wenck. Concezione, fonti e tradizione manoscritta del commento - 225

Alexander Baumgarten, Theologia philosophorum parcialis. Un commentaire sur le Liber de causis - 271

Laure Miolo, Liber de causis in libraria. Pour une mise en perspective du Liber de causis dans la bibliothèque du collège de Sorbonne - 337

Index - 337

Actualităţi
Congresul Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română
Corpul ca limită şi provocare
Sinaia
3 – 6 mai 2012
Curs

Initiation à l'édition critique
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
5 – 8 martie 2012
Conferinţa
Déchiffrer, éditer, comprendre. Le commentaire d'Hugues de Saint-Victor sur la Hiérarchie céleste du pseudo-Denys l'Aréopagite
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
24 octombrie 2011
3163