Obiectivele proiectului

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

 

OBIECTIVE 2011

Obiectivele stabilite pentru primele luni din proiectul de cercetare au fost pe deplin indeplinite. Membrii echipei stapinesc:

  1. fundamentele paleografiei
  2. fundamentele ecdoticii

Aceste elemente reprezinta, asa cum am notat deja, conditiile favorabile crearii unei scoli de paleografie la Cluj, care este un alt obiectiv major al proiectului de cercetare.

 

OBIECTIVE 2012

In primele luni ale anului viitor vom continua munca de sedimentare si aprofundare a cunostintelor de paleografie; asa cum am notat deja, Profesorul Dominique Poirel va veni la Cluj pentru inca o saptamina intesiva de cursuri – cel mai probabil aceasta va avea loc in luna martie. In luna ianuarie, anticipind venirea Profesorului Poirel, se va organiza un workshop in care fiecare membru al echipei va prezenta celorlati manuscrisele si rezultatele muncii lor.

Incepind cu luna aprilie, fiecare membru al echipei va redacta sub forma unui articol intr-o limba straina (de preferinta franceza, engleza sau germana) rezultatele muncii efectuate in primele 6 luni ale proiectului; aceasta prezentare va avea un caracter istoric si filosofic, scopul fiind publicarea rezultatelor in reviste de specialitate din strainatate. Fiecare studiu va fi urmat de o scurta editie in limba latina a textului inedit identificat si analizat de fiecare membru al echipei. In felul acesta vom atinge obiectivele propuse in proiect, si anume publicarea de articole la nivel stiintific international a rezultatelor obtinute pe baza grantului CNCS.

 

OBIECTIVE 2013

In anul 2013 se va incerca realizarea a trei obiective importante pentru proiectul nostru :

1º continuarea studierii mai multor comentarii : Alexandra Baneu va continua studiul comentariului, atribuit lui Iohannes de Mallingys in manuscrisul Worcester Cathedral Library, Q.90, f. 57r-64v. Iulia Szekely va studia comentariul transmis in manuscrisul Bibliotheca Amploniana, CA. 4º 316, ff. 43r-54v. Alexander Baumgarten va continua transcrierea, compararea si studierea contextului istorico-doctrinal in care a fost compus comentariul transmis in patru manuscrise : Krakow, Biblioteka Jagiellonska, 2088, f. 300-322 ; Wroclaw, Ossolineum, 734/1, f. 2r-31v ; Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, Mil. II 78, f. 176r-193v ; Praha, Knihova metropolitani kapitaly, ms. 1599/O. XV, f. 63a-81a. Dragos Calma va transcrie si studia comentariul din doua manuscrise : Wien, Österreichischen Nationalbibliothek, 2303, f. 55r-61v ; Zwickau, Ratsschulbibliothek, Ms. I, XII, 1, f. 132v-138v. Mihai Maga va aprofunda compararea unui important comentariu pastrat in trei manuscrise : Paris, BnF, lat. 15815, f. 172vb-175rb ; Paris, BnF, lat. 15819, f. 308rb - 309ra ; Wien, Österreichischen Nationalbibliothek, 2330, f. 107ra-110vb. Studiul lui Mihai Maga va fi prezentat in lunile aprilie-martie spre publicare uneia din revistele urmatoare (catalogate ERIH) : Vivarium (Amsterdam), Revue des sciences philosophiques et théologiques (Paris) sau Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales (Leuven).

2º demararea cercetarilor privind repertoriul complet de comentarii inedite la Liber de causis ; Adinel Dinca a inceput deja in ultimele luni din 2012 munca pentru acest repertoriu care este prevazut spre publicare in 2014-2015 impreuna cu celelalte studii ale membrilor echipei. Primele sale rezultate vor fi prezentate la colocviul din 2013

3º dezvoltarea legaturilor internationale cu diversele centre de cercetare din Europa si America : se vor lua in calcul atasarea centrului de la Cluj la diverse programe de cercetare, granturi si colocvii in vederea obtinerii de fonduri suplimentare pentru organizarea unui colocviu international la Cluj-Napoca in toamna anului 2014.

 

OBIECTIVE 2014

Munca membrilor echipei se va concentra în principal pe redactarea versiunilor definitive ale articolelor pentru volumul D. Calma (ed.), Neoplatonism from the 13th to the 17th Century. Unpublished Commentaries on 'Liber causis' and 'Elementatio Theologica' (ISBN 978-2-503-55474-7), Brepols. Articolele sunt scrise într-o limbă străină, engleză sau franceză, ş vor fi trimise membrilor comitetului editorial al seriei Studia artisarum series, unde volumul a fost acceptat pentru publicare. Procedura standard a seriei este să aibă peer-review pentru toate articolele, ele vor fi trimise unor evaluatori externi (cercetători din diverse instituţii academice internaţionale, specialişti recunoscuţi în domeniul lor de expertiză).

În 2014 intenţionăm să efectuăm cercetări în diferite biblioteci în Germania şi Polonia, şi să prezentăm rezultatele cercetărilor noastre în diferite conferinţe naţionale şi internaţionale.

 

OBIECTIVE 2015

In anul 2015 activitatea membrilor echipei se va concentra pe diseminarea rezultatelor cercetării tradiţiei manuscrise a comentariilor la tratatul anonim "Liber de causis" în spaţiul culturii medievale latine. Vor apărea volumele: D. Calma (ed.), Neoplatonism in the Middle Ages. vol. I. New Commentaries on Liber de causis (ca. 1250-1350) şi D. Calma (ed.), Neoplatonism in the Middle Ages. vol. II. New Commentaries on Liber de causis and Elementatio theologica (ca. 1350-1500). Totodată, se vor organiza conferinţe şi ateliere în care membrii grantului vor confrunta elementele de noutate rezultate din transcrierea şi analiza comentariilor cu comunitatea ştiinţifică din România şi din străinătate.

 

Actualităţi
Congresul Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română
Corpul ca limită şi provocare
Sinaia
3 – 6 mai 2012
Curs

Initiation à l'édition critique
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
5 – 8 martie 2012
Conferinţa
Déchiffrer, éditer, comprendre. Le commentaire d'Hugues de Saint-Victor sur la Hiérarchie céleste du pseudo-Denys l'Aréopagite
prof. Dominique Poirel (IRHT, Paris)
24 octombrie 2011
3150